Avrupabirliği
Engellilerin Toplumsal Entegrasyonu

Etkinlikler

FEVSBK Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler 3 başlık altında toplanabilir:

Projede eğitim alması uygun engelli çocukların tespit edildiği seçmeler,

Sivil toplum, ilgili kurum ( Muhtarlıklar vb. ) ve kuruluşlara projenin tanıtım ve SBK eğitimlerine katılım şartları hakkında bilgilendirildiği ve projeye aktif katılımlarının sağlandığı yaygınlaştırma etkinlikleri, 

Projede eğitime alınan engelli çocukların engel tipine göre belirlenen  müfredat ve takvime göre çalıştırıldığı proje uygulama aşaması,

Bu etkinlikler vasıtasıyla projenin hedef kitleye etkin ve sonuç odaklı olarak ulaşması amaçlanmaktadır.