Avrupabirliği
Engellilerin Toplumsal Entegrasyonu

Seçmeler Mayıs 2014

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde özellikle gecekondu mahallelerinde yaşayan, 4–12 yaş grubu eğitilebilir zihinsel engellilerin, serebral palsi ve spina bifida gruplarının ve ailelerinin bilgileri muhtarlarla yapılan işbirliği sonucu toplanarak bir veri tabanı oluşturulmuştur.

SBK eğitimleri için yapılan başvurular SBK Merkezinde toplanmış, başvuru değerlendirmeleri sonucunda, SBK eğitim merkezinde görevli uzman kadro ve merkez proje ekibindeki uzmanların katılımları ile birebir öğrencilerin muayene ve ölçümlerini yapılarak eğitme katılacak öğrenciler belirlenmiştir.