Avrupabirliği
Engellilerin Toplumsal Entegrasyonu

Yaygınlaştırma

Yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında ele alınacak olan Sonuç Konferansı, projenin 12. ayında Gaziantep’te yapılacak olup en az 100 kişinin katılımı ile gerçekleştirilecektir. Konferansa proje ortaklarının temsilcileri, proje ekibi, ilgili paydaşlar ve aktörler ile hedef grupları temsilen çalışma grupları temsilcileri katılacaklardır.

Projenin amaç ve sonuçlarının değerlendirileceği ve bu sonuçların muhtemel etkilerinin tartışılacağı konferansa ayrıca yerel ve ulusal basın davet edilecektir. Proje çerçevesinde öngörülen tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında projenin tanıtımı ve SBK eğitimlerine katılım şartları hakkında bilgi sağlanarak sivil toplum ve ilgili kurum ve kuruluşların projeye aktif katılımları sağlanacaktır.

Proje kapsamında öngörülen diğer yaygınlaştırma faaliyetleri çerçevesinde ise;
• 2. ve 12. aylarda yerel ve ulusal basın toplantıları yapılacak, basın bülteni dağıtılacak,
• 2. ve 12. aylar dışındaki diğer aylarda ise, her ay 100 adet bir e-bülteni hazırlanıp ilgili taraflara dağıtılacak; ayrıca proje web sitesi üzerinden de yayınlanması sağlanacak,
• Proje süresince, Proje Web Sitesinden çalışmalar hakkında güncel gelişmeler duyurulacak,