Avrupabirliği
Engellilerin Toplumsal Entegrasyonu

Proje Hakkında

Sportif Beceri ve Koordinasyon (SBK) Eğitimi Projesi’nin hedef grupları; eğitilebilir zihinsel engelli, serebral palsili, spina bifidalı, omurilik yaralanmalı, amputeler başta olmak üzere dil ve konuşma engelliler hariç, 4 – 12 yaş grubu tüm muhtaç ve engelli çocuklardır. Fiziksel engelliler ve özellikle fiziksel engelli çocuklar kısıtlı hareket ederler, odaklanma becerileri düşüktür, enerjilerini ekonomik kullanamazlar ve yön aktarımları zayıftır. Bu nedenle fiziksel engelli çocuklara, kuvvet, transfer, yön değiştirme, koordinasyon ve sürat gelişimlerini sağlamak için ortam sağlanması gerekmektedir.

Ancak, engelli çocuklar fiziksel ve sosyal yönden gelişimlerinde çok önemli bir yeri olan spor yapma fırsatından maddi imkansızlık ve altyapı yetersizliği gibi sebeplerle, genelde mahrum kalmaktadır. SBK Projesi, bu boşluğu gidermek üzere engelli çocukların özel parkurlarda ve özel programlarla eğitilmelerini sağlayacaktır. Bu sayede engelli çocuklar spora özendirilecek, fiziksel, psikolojik haritaları çıkarılacak, doğru sportif branşlara yönlendirilerek algı, yetenek ve uygulama becerileri geliştirilecektir.

Proje Hakkında

Proje kapsamında öngörülen sportif beceri ve koordinasyon eğitimleri vasıtasıyla hedef grupları oluşturan 4 – 12 yaş grubu muhtaç ve engelli çocuklar; fiziksel açıdan kemik ve kas yapılarının güçlenmesi, sinir-kas koordinasyonlarının ve sürat, çeviklik, kuvvet, esneklik ve koordinasyon gibi özelliklerinin gelişmesi, vücutlarındaki oksijen dolaşımının artması, diyabet ve kalp hastalıkları riskine karşı korunmaları noktasında fiziksel bağımsızlıklarını ve hareket kabiliyetlerini geliştirebilecekler, zihinsel açıdan özgüven ve karar verebilme becerileri, liderlik özellikleri ile takım olarak çalışma ve oynama özellikleri bakımından gelişerek ekonomik, sosyal ve kültürel haklarından daha geniş ölçekte faydalanma imkânına kavuşacaklardır.

Projenin Hedefi

Proje ile engelli çocukların, topluma entegrasyon için önemli fayda sağlayıcılarından biri olan sportif aktivitelere katılmalarının önündeki engellerin (mümkün olduğunca) kaldırılması ile sportif aktivitelere katılımları kolaylaştırılacaktır. SBK Eğitimleri sonunda engelli çocuklarla birlikte, nihai faydalanıcı olan ve hedef kitleyi oluşturan aileleri açısından çocuklarının fiziksel olumlu değişiminin yanı sıra, algı ve kavrama yönünden de önemli kazanımlar sağlanacaktır.

Birkaç başlık ile bu iyileşmeler şu şekilde sıralanabilir:

•       Çocukların, engelli olma durumundan çıkarak topluma ve ailesine katkı sağlayan bir birey olma potansiyeli ortaya çıkarmak,

•       Spora katılımların mümkün olmasıyla aileler için “engelli” konumundaki çocuğu “sporcu” konumuna taşımak,

•       Maddi ve manevi yük olma psikolojisini ortadan kaldırmak,

•       Bağımsız yaşam becerileri kazandırmak,

•       Bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak,

•       Eğitim olanaklarına erişme ve başarılı olma olasılıkları artırmak,

•       Kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmaları ve üretken olmalarına destek olmak.

Proje Hakkında

Proje Nasıl Uygulanacak?

SBK eğitimleri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon programları dışında kalan egzersizleri yaptırarak hareket genişliğini disipline etmeyi ve geliştirmeyi hedeflemektedir. SBK eğitimleri için yapılan başvurular değerlendirmeye tabi tutulacak ve adaylar belirlendikten sonra mülakatları yapılarak listeler kesinleştirilecektir. Her çocuk (engel tipi, düzeyi, antrenman uyumluluk durumu vb. göz önünde tutularak) haftalık 2-4 seans olmak üzere 3 aylık sürede toplam 24-40 seanslık eğitimlere alınacak.

Projenin sonunda, toplam 150 engelli çocuğun ailelerine hiç bir maddi yük getirmeden, toplam 4800-7200 saat SBK eğitiminden geçirilmesi hedefleniyor. Temel beceri eğitimini başarıyla tamamlayan engelliler yetenek seçimi testlerine tabi tutulacak ve çeşitli branşlara yönlendirilecek. Engelli çocukların refakatçileri ile birlikte iki yönlü olarak ulaşımı vakfımızca sağlanacaktır.

  • Projede değerlendirilen her bir çocuğun izlemeye alınmadan önce çalışma öncesinde ve çalışma sonrasında bilimsel yöntemler kullanılarak ölçüm ve değerlendirmeleri yapılır.
  • Değerlendirme ve ölçümlerden sonra her bir çocuk bireysel değerlendirmeye alınır, engeli ve bireysel özellikleri doğrultusunda egzersiz programı tespit edilir.
  • Kimi engel gruplarında (zihinsel engelli örneği) grup egzersizi veya genel egzersiz programlarını uygulanır.
  • Bireysel olarak çocukların günlük faaliyetleri kaydedilir. Elde edilen kayıtlardan her çocuğun durumunun uzmanlarca geriye dönük izleme ve değerlendirmesi yapılarak, gelişiminin takibi sağlanır.
  • Çalışmanın başlangıcında uygulanacak değerlendirme testleri aracılığıyla çocukların mevcut durumlarını, eksikliklerinin bilimsel olarak tespit edilir. Devamındaki ölçümler de yapılan programların etkinliğinin bilimsel olarak değerlendirilmesini sağlayacaktır.

SBK Eğitimlerine Nasıl Başvurulur?

Kasım 2013 – 14 Ağustos 2014 tarihleri arasında üçer aylık 3 dönem halinde düzenlenecek olan SBK Eğitimlerine sağlık kurulu raporu ve kimlik ile başvurulabilecek. Hedeflenen engelli gruplarında çocuğu bulunan aileler, Şehitkamil Belediyesi Atatürk Spor ve Kültür Merkezi’nde kurulan FEV SBK Eğitim Merkezi’ne gelerek başvuru formu doldurmak suretiyle ön kayıt yaptırabilirler. Başvurular değerlendirildikten sonra, çocuklar test için davet edilecek ve değerlendirme sonrası uygun olanların kesin kayıtları yapılacaktır. Engelli çocukların refakatçileri ile birlikte iki yönlü olarak ulaşımı vakfımızca sağlanacaktır.