Avrupabirliği
Engellilerin Toplumsal Entegrasyonu

Aile Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

6 Temmuz 2011 tarihinde kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal koruma, sosyal destek, kadınlar, çocuklar, engelliler ve aile işlerinden sorumlu bakanlıktır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlık olmayı hedeflemektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurulmasıyla sosyal hizmetler, sosyal destek ve sosyal politikaların yeniden yapılandırılması sürecinin bir sonucu olarak, 1997 yılında kurulan T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, tüm Türkiye’deki engellilere etkin bir şekilde sosyal hizmetler sunmak amacıyla, Bakanlığa bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılmıştır. Ücretsiz sosyal destek yardım hattı, çocuklar ve engelliler için evde bakım hizmetleri, kamu kurumlarında engellilerin istihdam edilmesi gibi hizmetleri de bakanlık yürütmektedir.