Avrupabirliği
Engellilerin Toplumsal Entegrasyonu

SBK Nedir?

SBK LOGO

Sportif Beceri ve Koordinasyon (SBK); engelli çocuklara fiziksel tıp ve rehabilitasyon programları dışında kalan egzersizleri yaptırarak fiziksel hareket kabiliyetlerinin artırılması amaçlı uygulanan bir eğitimdir.

SBK eğitimi ile eğitilebilir zihinsel engelli, serebral palsili, spina bifidalı, omurilik yaralanmalı, amputeler başta olmak üzere 4–12 yaş grubu tüm muhtaç ve engelli çocukların; fiziksel açıdan kemik ve kas yapılarının güçlenmesi, sinir-kas koordinasyonlarının, sürat, çeviklik, kuvvet ve esneklik gibi özelliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Eğitim sonunda engelli çocuklar; fiziksel bağımsızlıklarını ve hareket kabiliyetlerini geliştirebilecekler, zihinsel açıdan özgüven ve karar verebilme becerileri kazanarak bunun sonunda da birey olma vasfına sahip olarak sosyal ve kültürel haklarından daha geniş ölçekte faydalanma imkânına kavuşacaklardır.

SBK Nedir

SBK eğitimi ile hedeflen gelişmeler şu şekilde sıralanabilir:
• Engelli çocukların, engellerinin getirmiş olduğu dezavantajları aşarak topluma ve ailesine katkı sağlayan bir birey olma potansiyelini ortaya çıkarmak,
• Spora aktif olarak katılımları ile aileler için “engelli” konumundaki çocuk “sporcu” konumuna taşımak,
• Maddi ve manevi yük olma psikolojisini ortadan kaldırmak,
• Eğitim olanaklarına erişme ve başarılı olma olasılıklarını artırmak,

SBK Projesinin uygulama aşamaları şu şekilde gerçekleşmektedir;
• Her bir çocuk izlemeye alınmadan önce çalışma öncesinde ve çalışma sonrasında bilimsel yöntemler kullanılarak ölçüm ve değerlendirmeleri yapılır.
• Eğitime katılan çocuk bireysel olarak değerlendirmeye alınır, engeline ve bireysel özellikleri dikkate alınarak bir egzersiz programı tespit edilir.
• Bireysel olarak çocukların günlük faaliyetleri kaydedilir. Elde edilen kayıtlardan her çocuğun durumunun uzmanlarca geriye dönük izleme ve değerlendirmesi yapılarak, gelişiminin takibi sağlanır.
• Gerekli durumlarda uzaktan takip ile çocukların karşılaşacağı sorunların tespiti yapılarak, olası risklerden korunmak üzere önlemler alınır.
• Engel gruplarına göre projeden yararlanımın sonuçları bilimsel bir altlığa dayalı olarak elde edilir. Buna göre, grupların bu tür faaliyetlerden ne kadar yarar sağladığı gözlenerek, ek faaliyet gerekip gerekmediği kolaylıkla belirlenir.
• SBK eğitimleri başlangıcında yapılan ölçme-değerlendirme testlerinin ardından, 60 günde bir uygulanacak farklı testler ile öğrencinin durumu raporlanır. Uygulanacak testler sürat, kuvvet, esneklik, denge ve koordinasyon testleri olup bu testlerin sonucunda çıkarılacak olan söz konusu raporlar sonucunda öğrenciye uygun çalışma grupları belirlenir.

SBK Nedir

SBK Eğitimi sonunda eğitimden geçen engellilerin topluma entegrasyonları sağlanarak kendi kendine yeten bireyler haline gelmelerini sağlayacak altyapı oluşturulacaktır.

SBK Eğitimleri, Türkiye’de ilk kez FEV tarafından 2008 yılında Avrupa Birliği Projesi olarak, İstanbul’da, Kartal ilçesinde başarıyla uygulamıştır. Ayrıcayine Fiziksel Engelliler Vakfı ile Marmara Üniversitesi ortak projesi olarak halen “Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Y.O, ile birlikte Anadoluhisarı Spor Akademisi bünyesinde hizmet vermektedir. Bu proje geçmişte elde edilmiş başarılı sonuçlar üzerine inşa edilmektedir.